dəyiş-düyüş

dəyiş-düyüş
is. dan. Qarşılıqlı dəyişmə, mübadilə, bir şeyi verib başqasını alma. Dəyiş-düyüş etmək – qarşılıqlı dəyişdirmək, mübadilə etmək. Dəyiş-düyüş salmaq – tay-dəyişik salmaq, yanılaraq birisinin əvəzinə o birisini götürmək. Ayaqqabıları dəyiş-düyüş salmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • dəyişik — is. 1. Bax dəyişək. 2. Dəyişilmiş, səhvən birinin əvəzinə başqası götürülmüş, dəyiş düyüş edilmiş. Dəyişik düşmək – səhvən birinin əvəzinə başqası düşmək, çaşbaş düşmək. Qara sözlə, ağ sözün; Yeri dəyişik düşür; Yalançının dilindən; Söz düşür –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübadilə — ə. bir şey verib, əvəzində başqa şey alma; dəyişmə, dəyiş düyüş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təbadül — ə. dəyişmə, əvəz etmə, dəyiş düyüş. Təbadüliəfkar fikir mübadiləsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”